Hamster ZIP Archiver 4.0.0.58

Hamster ZIP Archiver 4.0.0.58

HamsterSoft – 13,1MB – Shareware –
Hamster ZIP Archiver is a allows you to compress and open various archive formats including ZIP, RAR, TAR, and 7Z. It allows archives to be uploaded to cloud services such as Dropbox, Google Drive, One Drive, and Yandex. You can also create direct links to your archives and share with friends.

Tổng quan

Hamster ZIP Archiver là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi HamsterSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Hamster ZIP Archiver là 4.0.0.58, phát hành vào ngày 19/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/12/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0.0.58, được sử dụng bởi 64 % trong tất cả các cài đặt.

Hamster ZIP Archiver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,1MB.

Hamster ZIP Archiver Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Hamster ZIP Archiver!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Hamster ZIP Archiver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
HamsterSoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản